Efektywne przygotowanie stanowiska pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Wskazanie różnić pomiędzy nauczaniem stacjonarnym w szkole, a nauczaniem on-line. Propozycje wykorzystania i przygotowania środków i pomocy dydaktycznych z nauczania stacjonarnego w  formie elektronicznej. Wskazania istotne dla zastosowania obu form przekazu i różnice między nimi.


Efektywne przygotowanie stanowiska pracy nauczyciela do pracy z uczniami na drugim etapie edukacyjnym. Wskazanie różnić pomiędzy nauczaniem stacjonarnym w szkole, a nauczaniem on-line. Propozycje przygotowania i  wykorzystania środków i pomocy dydaktycznych z nauczania stacjonarnego w  formie elektronicznej. Wskazania istotne dla zastosowania obu form przekazu i różnice między nimi.

Efektywne przygotowanie stanowiska pracy nauczyciela w liceum, technikum, szkole zawodowej. Wskazanie różnić pomiędzy nauczaniem stacjonarnym w szkole, a nauczaniem on-line. Propozycje przygotowania i  wykorzystania środków i pomocy dydaktycznych z nauczania stacjonarnego w  formie elektronicznej. Wskazania istotne dla zastosowania obu form przekazu i różnice między nimi.