Część 2 szkolenia: Usługi Office 365 dla szkół w rękach ucznia, nauczyciela i dyrektora przygotowana przez trenerów OEIIZK w Warszawie

Szkolenie Usługi Microsoft 365 dla szkół w rękach ucznia, nauczyciela i dyrektora Część 2 – współpraca i nauczanie zdalne

CELE: Zapoznanie uczestników szkolenia z możliwością wykorzystania usług Microsoft 365, w szczególności aplikacji Teams, do organizacji wirtualnego środowiska klasowego w celu organizacji współpracy między nauczycielami i uczniami – zarówno jako uzupełnienie zajęć stacjonarnych, jak również podczas nauczania zdalnego. 


OPIS EFEKTÓW: Po szkoleniu uczestnicy będą znali i potrafili posługiwać się w podstawowym zakresie aplikacjami usługi Office 365 umożlwiającymi organizację wirtualnego środowiska klasowego. Między innymi będą potrafili: tworzyć zespoły klasowe i przedmiotowe w aplikacji Teams, wykorzystywać je do kontaktów oraz dyskusji z uczniami, organizować spotkania audio-wideo, udostępniać materiały w postaci plików oraz łączy do zasobów w sieci internet, przydzielać i oceniać zadania korzystając z narzędzi dostępnych w ramach usługi Office 365.

Autorzy kursu: Michał Grześlak, Janusz Wierzbicki, OEIIZK, licencja: CC BY-ND 4.0

 

Szkolenie Usługi Microsoft 365 dla szkół w rękach ucznia, nauczyciela i dyrektora Część 2 – współpraca i nauczanie zdalne

CELE: Zapoznanie uczestników szkolenia z możliwością wykorzystania usług Microsoft 365, w szczególności aplikacji Teams, do organizacji wirtualnego środowiska klasowego w celu organizacji współpracy między nauczycielami i uczniami – zarówno jako uzupełnienie zajęć stacjonarnych, jak również podczas nauczania zdalnego. 


OPIS EFEKTÓW: Po szkoleniu uczestnicy będą znali i potrafili posługiwać się w podstawowym zakresie aplikacjami usługi Office 365 umożlwiającymi organizację wirtualnego środowiska klasowego. Między innymi będą potrafili: tworzyć zespoły klasowe i przedmiotowe w aplikacji Teams, wykorzystywać je do kontaktów oraz dyskusji z uczniami, organizować spotkania audio-wideo, udostępniać materiały w postaci plików oraz łączy do zasobów w sieci internet, przydzielać i oceniać zadania korzystając z narzędzi dostępnych w ramach usługi Office 365.

Autorzy kursu: Michał Grześlak, Janusz Wierzbicki, OEIIZK, licencja: CC BY-ND 4.0

 

Szkolenie Usługi Microsoft 365 dla szkół w rękach ucznia, nauczyciela i dyrektora Część 2 – współpraca i nauczanie zdalne

CELE: Zapoznanie uczestników szkolenia z możliwością wykorzystania usług Microsoft 365, w szczególności aplikacji Teams, do organizacji wirtualnego środowiska klasowego w celu organizacji współpracy między nauczycielami i uczniami – zarówno jako uzupełnienie zajęć stacjonarnych, jak również podczas nauczania zdalnego. 


OPIS EFEKTÓW: Po szkoleniu uczestnicy będą znali i potrafili posługiwać się w podstawowym zakresie aplikacjami usługi Office 365 umożlwiającymi organizację wirtualnego środowiska klasowego. Między innymi będą potrafili: tworzyć zespoły klasowe i przedmiotowe w aplikacji Teams, wykorzystywać je do kontaktów oraz dyskusji z uczniami, organizować spotkania audio-wideo, udostępniać materiały w postaci plików oraz łączy do zasobów w sieci internet, przydzielać i oceniać zadania korzystając z narzędzi dostępnych w ramach usługi Office 365.

Autorzy kursu: Michał Grześlak, Janusz Wierzbicki, OEIIZK, licencja: CC BY-ND 4.0

 

Szkolenie Usługi Microsoft 365 dla szkół w rękach ucznia, nauczyciela i dyrektora Część 2 – współpraca i nauczanie zdalne

CELE: Zapoznanie uczestników szkolenia z możliwością wykorzystania usług Microsoft 365, w szczególności aplikacji Teams, do organizacji wirtualnego środowiska klasowego w celu organizacji współpracy między nauczycielami i uczniami – zarówno jako uzupełnienie zajęć stacjonarnych, jak również podczas nauczania zdalnego. 


OPIS EFEKTÓW: Po szkoleniu uczestnicy będą znali i potrafili posługiwać się w podstawowym zakresie aplikacjami usługi Office 365 umożlwiającymi organizację wirtualnego środowiska klasowego. Między innymi będą potrafili: tworzyć zespoły klasowe i przedmiotowe w aplikacji Teams, wykorzystywać je do kontaktów oraz dyskusji z uczniami, organizować spotkania audio-wideo, udostępniać materiały w postaci plików oraz łączy do zasobów w sieci internet, przydzielać i oceniać zadania korzystając z narzędzi dostępnych w ramach usługi Office 365.

Autorzy kursu: Michał Grześlak, Janusz Wierzbicki, OEIIZK, licencja: CC BY-ND 4.0

 

Szkolenie Usługi Microsoft 365 dla szkół w rękach ucznia, nauczyciela i dyrektora Część 2 – współpraca i nauczanie zdalne

CELE: Zapoznanie uczestników szkolenia z możliwością wykorzystania usług Microsoft 365, w szczególności aplikacji Teams, do organizacji wirtualnego środowiska klasowego w celu organizacji współpracy między nauczycielami i uczniami – zarówno jako uzupełnienie zajęć stacjonarnych, jak również podczas nauczania zdalnego. 


OPIS EFEKTÓW: Po szkoleniu uczestnicy będą znali i potrafili posługiwać się w podstawowym zakresie aplikacjami usługi Office 365 umożlwiającymi organizację wirtualnego środowiska klasowego. Między innymi będą potrafili: tworzyć zespoły klasowe i przedmiotowe w aplikacji Teams, wykorzystywać je do kontaktów oraz dyskusji z uczniami, organizować spotkania audio-wideo, udostępniać materiały w postaci plików oraz łączy do zasobów w sieci internet, przydzielać i oceniać zadania korzystając z narzędzi dostępnych w ramach usługi Office 365.

Autorzy kursu: Michał Grześlak, Janusz Wierzbicki, OEIIZK, licencja: CC BY-ND 4.0

 

Szkolenie Usługi Microsoft 365 dla szkół w rękach ucznia, nauczyciela i dyrektora Część 2 – współpraca i nauczanie zdalne

CELE: Zapoznanie uczestników szkolenia z możliwością wykorzystania usług Microsoft 365, w szczególności aplikacji Teams, do organizacji wirtualnego środowiska klasowego w celu organizacji współpracy między nauczycielami i uczniami – zarówno jako uzupełnienie zajęć stacjonarnych, jak również podczas nauczania zdalnego. 


OPIS EFEKTÓW: Po szkoleniu uczestnicy będą znali i potrafili posługiwać się w podstawowym zakresie aplikacjami usługi Office 365 umożlwiającymi organizację wirtualnego środowiska klasowego. Między innymi będą potrafili: tworzyć zespoły klasowe i przedmiotowe w aplikacji Teams, wykorzystywać je do kontaktów oraz dyskusji z uczniami, organizować spotkania audio-wideo, udostępniać materiały w postaci plików oraz łączy do zasobów w sieci internet, przydzielać i oceniać zadania korzystając z narzędzi dostępnych w ramach usługi Office 365.

Autorzy kursu: Michał Grześlak, Janusz Wierzbicki, OEIIZK, licencja: CC BY-ND 4.0

 

Szkolenie Usługi Microsoft 365 dla szkół w rękach ucznia, nauczyciela i dyrektora Część 2 – współpraca i nauczanie zdalne

CELE: Zapoznanie uczestników szkolenia z możliwością wykorzystania usług Microsoft 365, w szczególności aplikacji Teams, do organizacji wirtualnego środowiska klasowego w celu organizacji współpracy między nauczycielami i uczniami – zarówno jako uzupełnienie zajęć stacjonarnych, jak również podczas nauczania zdalnego. 


OPIS EFEKTÓW: Po szkoleniu uczestnicy będą znali i potrafili posługiwać się w podstawowym zakresie aplikacjami usługi Office 365 umożlwiającymi organizację wirtualnego środowiska klasowego. Między innymi będą potrafili: tworzyć zespoły klasowe i przedmiotowe w aplikacji Teams, wykorzystywać je do kontaktów oraz dyskusji z uczniami, organizować spotkania audio-wideo, udostępniać materiały w postaci plików oraz łączy do zasobów w sieci internet, przydzielać i oceniać zadania korzystając z narzędzi dostępnych w ramach usługi Office 365.

Autorzy kursu: Michał Grześlak, Janusz Wierzbicki, OEIIZK, licencja: CC BY-ND 4.0

 

Szkolenie Usługi Microsoft 365 dla szkół w rękach ucznia, nauczyciela i dyrektora Część 2 – współpraca i nauczanie zdalne

CELE: Zapoznanie uczestników szkolenia z możliwością wykorzystania usług Microsoft 365, w szczególności aplikacji Teams, do organizacji wirtualnego środowiska klasowego w celu organizacji współpracy między nauczycielami i uczniami – zarówno jako uzupełnienie zajęć stacjonarnych, jak również podczas nauczania zdalnego. 


OPIS EFEKTÓW: Po szkoleniu uczestnicy będą znali i potrafili posługiwać się w podstawowym zakresie aplikacjami usługi Office 365 umożlwiającymi organizację wirtualnego środowiska klasowego. Między innymi będą potrafili: tworzyć zespoły klasowe i przedmiotowe w aplikacji Teams, wykorzystywać je do kontaktów oraz dyskusji z uczniami, organizować spotkania audio-wideo, udostępniać materiały w postaci plików oraz łączy do zasobów w sieci internet, przydzielać i oceniać zadania korzystając z narzędzi dostępnych w ramach usługi Office 365.

Autorzy kursu: Michał Grześlak, Janusz Wierzbicki, OEIIZK, licencja: CC BY-ND 4.0

 

Szkolenie Usługi Microsoft 365 dla szkół w rękach ucznia, nauczyciela i dyrektora Część 2 – współpraca i nauczanie zdalne

CELE: Zapoznanie uczestników szkolenia z możliwością wykorzystania usług Microsoft 365, w szczególności aplikacji Teams, do organizacji wirtualnego środowiska klasowego w celu organizacji współpracy między nauczycielami i uczniami – zarówno jako uzupełnienie zajęć stacjonarnych, jak również podczas nauczania zdalnego. 


OPIS EFEKTÓW: Po szkoleniu uczestnicy będą znali i potrafili posługiwać się w podstawowym zakresie aplikacjami usługi Office 365 umożlwiającymi organizację wirtualnego środowiska klasowego. Między innymi będą potrafili: tworzyć zespoły klasowe i przedmiotowe w aplikacji Teams, wykorzystywać je do kontaktów oraz dyskusji z uczniami, organizować spotkania audio-wideo, udostępniać materiały w postaci plików oraz łączy do zasobów w sieci internet, przydzielać i oceniać zadania korzystając z narzędzi dostępnych w ramach usługi Office 365.

Autorzy kursu: Michał Grześlak, Janusz Wierzbicki, OEIIZK, licencja: CC BY-ND 4.0